kayseri.net.tr
Erdem BALCI

Erdem BALCI

Erdemli Köşe

Görsel Tasarımların Marka Güveni Sağlanmasında Katkıları

12 Mart 2022 - 13:56


Yepyeni bir konu ile beraberiz. Bu ay Görsel Tasarımların Marka Güveni Sağlanmasında Katkılarını ele alacağız. İlk önce tasarı nedir? Görsel tasarım nedir? Bunlara bir bakalım. TDK’da tasarım: zihinde canlandırılan biçim, tasavvur; ’’İmgeleme dayanan duyusal tasarımlar, şiirin başlıca malzemesi ‘’ Selahattin Hilav. Bir sanat eserinin bir yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn; Kentsel Tasarım, Çevre Tasarımı. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar, çizer, dizayn. Felsefe: Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan çıkan kopyası. Vuub.net/görsel-tasarım-nedir/ ise tasarımı şöyle tanımlamaktadır: Görsel tasarım; Görsel(Grafik Tasarım) yaratıcı bir süreçtir ve çoğunlukla müşteri ve tasarımcı arasında gelişen, baskı ve tüm tasarım süreçlerinin bir arada yürütüldüğü süreçleri (yürüten) sanatçıya verilen ad olarak tanımlanabilir.
Bir markanın kurumsal olup olmaması, vizyon ve misyonuna göre hareket etmesi, piyasada var olmasına bağlıdır. Bunun içinde öncelikli kurumsal kimlik kendi kimliği güven ve samimiyet içermelidir. Marka olmuş bir şirkette Reklam ve Grafik Tasarım Departmanları; güveni, samimiyeti hem marka şirket için hem de müşteri için fayda sağlayacak şekilde oluşturmalıdır.
Görsel tasarım ilke ve öğeleri burada kilit rol oynar. Renk, Çizgi, Nokta, Şekil, Doku, Desen, Boşluk, Form. Sanat tasarımının ilkeleri: 1) Birlik ve Uyum 2)Denge 3)Hiyerarşi, Hakimiyet ve Vurgu 4)Ölçek Oran 5)Benzerlik ve Karşıtlık 6)Kontraslar(tr.wikipedia/wiki/Görsel_tasarım_öğeleri_ve_ilkeleri).Bir tasarım ede ederken bütün bu öğeler bilinmek zorundadır. Görsel tasarımda bu öğeler tasarımda ahenk ve uyumla birleşmeli, yeni bir felsefi özgün sanat yaratmalıdır.
Görsel Tasarım ve Marka
Kurumsal bir yapıda markanız ve dinamik yapıda Reklam Grafik Tasarım biriminiz var. Marka olan bir şirkette bu birim arge, eğitim, bütçe ile desteklenmelidir. Marka olan bir şirket bu basamakları geçmelidir. Görsel Tasarımda marka olmaya giden yol: Ürün, Müşteri, Hizmet, Bilgi ve Reklam, Tasarım ve Pazarlama, Satıştır. Görsel tasarımın yapılış tekniği; yaratıcı kışkırtıcılık, hedef kitleleri etkileyiciliği, reklamın vurgusu, geleceği tasarlayıp görmesidir. Görsel Tasarım ve Markalaşma; tasarım, estetik, değişik motifler, yeni arayışlar, geçmişle gelecek arasında yaşanan değişim sistemidir.
Görsel Tasarımların Marka Güveni Sağlanmasında Katkıları
1) Etkili Reklam Kalıcı Marka
2) Gelecek Tasarımı
3) Kaliteli Ürün ve Müşteri
4) Marka İmajı Marka Değeri Marka Farkındalığı
5) Güven Tasarımı
6) Pazarlama ve Satış Etkisi
7)  Piyasa ve Kitle
8) Müşteri Memnuniyeti

9) Sistemsel  Hareket
10) Para
Evet sonuç olarak, görsel tasarımın marka güveni sağlamasındaki katkılarını görmüş olduk. Bu katkılar, görsel tasarımlarda  marka güvenirliliğini oluşturduğu gibi ürününün hizmetin ve müşterinin de kalitesinin artmasını sağlar. Marka tasarımının artmasına neden olur.
Erdem Balcı
 

Bu yazı 762 defa okunmuştur.