kayseri.net.tr
Mehmet KAVAFOĞLU

Mehmet KAVAFOĞLU

İSG 2020

Madde 2 HANGİ İŞ YERLERİ NE ZAMAN KAPSAMA GİRİYOR.(iş sağlığı ve güvenliğinin yasası 6331)

01 Ocak 2021 - 21:47

Bu Kanun ... 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası Türkiye’de faaliyet gösteren ve sigortalı en az bir çalışanı olan tüm iş yerlerini, şirketleri kamu kurumlarını kapsıyor yasa 4 maddede istisnaları belirtmiş. (a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.)
Fakat yasa kademeli olarak en tehlikeli ve kalabalık işletmelerden başlayarak uygulanmaya başladı.
En sonda 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işletmeler ve KAMU KURUMLARI Bu yasaya dâhil olacaktı. (temmuz 2017)
Kamu kurumları ve az tehlikeli işletmeler 2017 yılı temmuz ayında yasa kapsamına alınarak birinci maddede belirtilen güvenli çalışma ortamı Türkiye’nin her işletmesinde SAĞLANILACAKTI.
BİR FAKATT DAHA
Tarih 2017 yılının bir temmuzu  firmalarla görüşmeler yapılıyor kamu kurumları ile anlaşmalar sağlanıyor herkes neler yapılabilir bizim bura küçücük yer, nasıl olacak derken .
Bizlerde eğitimler başlayacak herkesle iş sağlığı ve güvenliği konuşulacak kamu kurumlarında ,berberlerde, ufak esnafın camlarında güvenlik kurallarına uy yazılacak .bu kurallar sadece sanayi kesiminde kalmayacak diye anlatıyorduk ki…..
ertelendi.
Ne zamana kadar bu insanlarla güvenlik kurallarını konuşmayacaktık 2020 yılı temmuz ayına kadar
2020 Temmuz ayı da geldi. Bir tereddüt vardı.  pandemi var ertelenmez,  pandemi var ertelenir.??!!
Bu sefer biraz daha temkinli yaklaştık arayan firmalara kamu kuruluşlarına biraz bekleyin dedik. Çok fazla görüşme yapmadık.
İnsanlara bu güvenlik kültürü önemli her kademede konuşulmalı demedik. çünkü ertelenebilirdi.
bu sefer  ertelenmemeli pandemı var ve halk kurallara uyma sıkıntısı çekerken bizlerin devreye girmesi gerek ve her ortamda aman kurallar bizim sağlımız için dememiz gerekir güvenlik kültürü, insanların kurallara kendi sağlıkları için uyduklarını her ortamda her platformda anlatmalıyız derken….
Bir haber erteleme konusu yasa tasarısına girmiş… ertelenecek…. Ve ertelendi…..ne zamana 2024 ocak.
6331 yasasının yürürlüğe girdiği 2014 Ocaktan tam 10 yıl sonrasına.(2024 ocak ta ertelenme ihtimali varmı ???)
Tam anlamıyla tüm ülkeyi kapsamayan bir yasanın uygulanabilirliği tabana yayılması ,herkesin duyması, ucundan tutması iş sağlığı çalışanın sağlığı ve güvenliği  tam on yıl ertelendi.
Ve hatta kapsamda olan bir iki çalışanı olan binlerce belki de daha fazla iş yeri yasanın (yanı güvenli çalışma ortamı oluşturmanın) kendi iş yerini ilgilendirmediğini düşünüyor.
Ve hatta bu kapsamda olan yedi yıldır çaba verdiğimiz eğitim yapalım, havalandırma yapalım , koruyucu alalım diye dil döktüğümüz  firmalar ise bu sene bir şey yapmayalım düşüncesindeler.
Kısacası bir arpa yol gitmişken durdu tüm hareket durdu…
Amaç her kesime madde birde belirtilen amacı yayabilmek
Madde birde bahsedilen amaç sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak
Peki, tüm ülkede bu amaca nasıl ulaşılır.
Tüm işyerlerinde, tüm Evlerde, tüm okullarda konuşularak anlatılarak.
Eğer  ülkede tüm çalışanların, sağlıkları önemliyse hepsiyle tek tek konuşmamız gerekiyor .tek tek anlatmamız gerekiyor.
SENİN SAĞLIĞIN ÖNEMLİ ÇALIŞTIĞIN HER ORTAMDA KENDINI KORU.
 (TC Aile, Çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı bünyesinde gerekli önemi görmediğini düşünüyorum iş sağlığı ve güvenliğinin ayrı bir bakanlığı olmalı ve sorunları tüm ayrıntıları ile çözmek üzere yol alınmalı.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.)
Yürürlük (1) MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri; 1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde, (1) 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde, 3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayımı tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,

MADDE 3 BİR SONRAKİ YAZIMIZDA  
Saygılarımla
Mehmet KAVAFOĞLU
güvenlik kültürü oluşmadan olmaz...

Bu yazı 3463 defa okunmuştur.
    google.com, pub-6021907135009533, DIRECT, f08c47fec0942fa0