kayseri.net.tr
Kenan KELEŞ

Kenan KELEŞ

Muhasebe Uzmanı

KAMUDA TASARRUF VE VERİMLİLİK PAKETİNDE TEDBİRLER

16 Mayıs 2024 - 18:27 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 - 18:28

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan tasarruf tedbirleri çalışması ekonomi yönetimince 13 Mayıs 2024 tarihinde “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” adıyla açıklanmıştır.
Pakette söz konusu paketin başlıca amacının mali disiplin ve fiyat istikrarını sağlamak olarak belirtilmiştir.
Söz konusu paketin bu amaçları gerçekleştirmede ne kadar ve nasıl başarılı olabileceğini irdelemeden önce paketin içeriğini açıklamakta fayda bulunmaktadır.  
Kamuda Tasarruf Ve Verimlilik Paketinde öngörülen tedbirler; taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri, bütçede harcama disiplini ve diğer cari harcamalar başlıkları altında olmak üzere şu şekilde sıralanmıştır:
- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
- Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
- Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı
- Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
- Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu’nda belirlenmesi
- Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi
- İdari genişlemenin sınırlandırılması
- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
- Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
- Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
- Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
- Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması
- Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
- Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması
- Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi
- E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
- Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
- Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
- Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması
- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
- Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
- Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
- Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması
- Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması
- Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini yürütmeleri
- Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerinin İl Özel İdareleri’ne hakediş karşılığı ödenmesi
- 2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede verimsiz harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması
- Fiziki ilerlemesi %75’in üzerinde olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri ile zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi
- Mal ve hizmet alım ödeneklerinde %15, yatırım ödeneklerinde ise %10 oranında kesinti yapılması. 

 

Bu yazı 328 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
    google.com, pub-6021907135009533, DIRECT, f08c47fec0942fa0