kayseri.net.tr

MAĞDURİYET YAŞAYAN UZMAN ERBAŞLAR

Uzman erbaşlardan 45 yaşına kadar görevini yapmış ve emekli maaşı alıncaya kadar geçen süre için 2 yöntem vardır. İsteğe bırakılan bu yöntem şekillerinden ikisi de mağduriyet yaratmıştır. Bu yöntemler ve mağduriyetleri şunlardır.

MAĞDURİYET YAŞAYAN UZMAN ERBAŞLAR
06 Aralık 2021 - 09:48
TSK UZMAN ERBAŞ KANUNU YAŞ SORUNU NEDENİYLE YAŞANAN SORUN VE ÇÖZÜMÜ Uzman erbaşlardan 45 yaşına kadar görevini yapmış ve emekli maaşı alıncaya kadar geçen süre için 2 yöntem vardır. İsteğe bırakılan bu yöntem şekillerinden ikisi de mağduriyet yaratmıştır. Bu yöntemler ve mağduriyetleri şunlardır. Madde 1 - 3269 Sayılı kanuna tabii uzman erbaşlar 45 yaş sınırı nedeniyle MSB bünyesinde 6000 sayılı kanunla SİVİL MEMUR olarak açıktan atama yöntemiyle sadece emekli maaşı hak edinceye kadar kısa ve sınırlı sürelerle istihdam edilmiştir. Emekli maaşı hak ettikleri gün TSK la ilişikleri kesilmiştir. İlgili madde aşağıdaki gibidir. 6000 SAYILI KANUN MADDE 26 – (Kabul Tarihi: 19/6/2010 )18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Bunlardan; a) İstihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların, b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanlardan istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi şartıyla mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülenlerden, istihdam edilecekleri kadronun sağlık niteliklerini taşıyanların, müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir. Yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak olanlardan istekliler, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılır. Bunların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu fıkra uyarınca atama işlemine tabi tutulanlara 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ikramiye ödenmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." Madde 2 – - 3269 Sayılı kanuna tabii uzman erbaşlar 45 yaş sınırı nedeniyle memuriyeti kabul etmeyerek yaşını bekleyerek emekli AÇIKTAN EMEKLİ olan uzman çavuşlar. UZMAN ERBAŞLARA VERİLEN SİVİL MEMUR VE AÇIKTAN EMEKLİ OLAN UZMAN ERBAŞLARA VERİLMEYEN HAKLAR 1-) Emniyet mensuplarının emekli maaşlarına EK tazminat olarak verilen 100 Tl. Kanun No. 6519 Kabul Tarihi: 11/02/2014 MADDE 7 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “dâhil kadrolar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar” ibaresi eklenmiştir. 2-) Uzman Erbaşlara 3000 Ek gösterge verilmiştir. 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 6663 MADDE 7 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “dâhil kadrolar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar” ibaresi eklenmiştir. UZMAN ERBAŞ OLARAK EMEKLİ OLAN PERSONELİN HAKLARI 1- Son 5 yıl 90 ve üzeri sicille 1 derece verilmiştir / 1 dereceye kadar düşme imkanı doğmuştur. 2- 6519 sayılı kanunla emekli maaşlarında 100 tl ek tazminat alıyor 3- 6663 sayılı kanunla 3000 ek göstergeden doğan emekli maaş farkı (yaklaşık 300 TL) 4- Emekli Uzman Çavuş kimliği vardır. MAĞDURİYET YAŞAYAN UZMAN ERBAŞLAR 3269 Sayılı kanuna tabii uzman erbaşlardan 45 yaş sınırı nedeniyle MSB bünyesinde 6000 sayılı kanunla sivil memur olarak hak kaybedenler EK GÖSTERGE 1833 iLE SINIRLANDIRILMIŞTIR. 1- 6519 sayılı kanunla emekli maaşlarında 100 tl ek tazminatı alamıyor. 2- 6663 sayılı kanunla verilen 3000 ek gösterge yansıtılmayarak 1833 le emekli edilmişlerdir. Emekli maaş farkı (yaklaşık 300 TL) 3- Emekli Uzman Çavuş kimliği verilmemiştir. (Sivil memur kimliği vardır ) 3269 SAYILI KANINA TABİ UZMAN ERBAŞLARADAN 45 YAŞ SINIRI NEDENİYLE MSB BÜNYESİNDE 6000 SAYILI KANUNLA SİVİL MEMUR ATAMAYI KABUL ETMEYEREK AÇIKTAN EMEKLİ OLAN UZMAN ERBAŞ`LARIN KAYIPLARI 6663 sayılı kanunla verilen 3000 ek gösterge yansıtılmayarak 1833 le emekli edilmişlerdir. emekli maaş farkı (yaklaşık 300 TL) Emekli uzman erbaş kimliği vardır. NOT : Mağduriyetler 45 yaş sınırlamasının 52 yaş sınırına çekilmesiyle son bulmayacaktır.5510 Sayılı SGK kanuna tabii uzman erbaşlardan 52 yaşında emekli olabilecek kimse bunmamakta ya AÇIKTAN yada SİVİL MEMUR OLARAK emekli olacak ve aynı mağduriyetleri yaşayacaklardır.Bu gün mağdur sayısı tahminen 3000 kişi civarındadır. Lise mezunu uzman erbaşların memuriyette yükselebileceği tavan 1833 ancak hak ettikleri 3000 ek gösterge olduğundan sorun çığ gibi büyümekte ve maaş farkları adil olmayan bir durum yaratmaktadır. Örneğin : Uzman çavuş olarak emekli maaşı hak ederek emekli olan ilköğretim mezunu bir uzman çavuş ,emsal olarak aynı hizmeti yaparak emekli maaşı hak edemeden açıkta ve sivil memur olarak emekli maaşı hak eden uzman çavuşun üstüne çıkarak 1 derece veya 3000 ek göstergeye çıkmış ancak hak kaybı olan uzman erbaşlar 1833 ek gösterge ve 3 derecenin altına düşememişlerdir.İlgi ve alakanız için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum Ali TİLKİCİ UZMANLAR FEDERASYONU GENEL BAŞKANI İBRAHİM AKDUMAN ÖMER AKAN 6000 SAYILI KANUN MAĞDURU UZMAN ÇAVUŞLAR 
Bu haber 11792 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 79 Yorum
 • Halil Baştuğ
  1 yıl önce
  https://t.co/xjT1kwQMYO "HAK VE ADALET DİYENLERE SESLENİYORUZ" ???????? BİZLER YILLARDIR HAK ADALET DİYE HAYKIRIYORUZ.???????? 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlara yapılan bu HAKSIZ'LIĞIN düzeltilmesini bekliyoruz. 25 yıl uzman çavuş görevi. 3 ay sivil memurluk. SİVİL MEMUR EMEKLİSİ ?
 • Mustafa YANIK
  1 yıl önce
  Bizler yıllarca üniforma giydık, şanla, şerefle, gururla, Uzman çavuş olarak görev yaptık, bizleri bir kaç ay memur olmaya mecbur bırakarak, niye bütün haklarımızo elimizden aldılar, niye kimliğimizi elimizden aldılar 6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlar, yetkilileren cevap bekliyor
 • Mustafa YANIk
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun mağdurları uzman çavuşlar, sadece ellerınden alınan özlük haklarını ve kimliklerını geri istiyorlar
 • Ramazan Çakır
  1 yıl önce
  6000sayılı kanunun 26.maddesinin mağdurları sadece uzmanerbas özlük haklarını geri istiyorDevlet büyüklerimizden müjdeli haberler bekliyor
 • Ramazan Çakır
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanunun 26.maddesinin mağdurları olarak uzmanerbas özlük haklarımızı geri istiyoruz Devlet büyüklerimiz ne olur sesimizi duyun
 • Tahsin
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar 1990 lı yıllarda, terörü ortadan kaldırmak için büyük afişlerle uzman erbaş alımı yapıldı. "ONURLU BİR MESLEK, ONURLU BİR EMEKLİLİK" Sloganıyla binlerce uzman erbaş göreve başladı. Onurlu bir şekilde mesleğe başladılar. Onurlu bir şekilde mesleğine devam ettiler. Fakat Onurlu bir şekilde emekli edilemediler. O zamanlar 3269 uzman erbaş yönergesinde uzman erbaş görev yaşı 45 idi. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş emeklisi edilecekti. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş olarak emekli edildi. Emeklilik gün sayısını dolduramayanlara ise, 2010 yılında 6000 sayılı kanunun 26. maddesi ile MSB lığı bünyesinde emeklilik günlerini doldurmaları için KHK çıkarıldı. Bunlara MSB lığı tarafından "HİÇ BİR HAK KAYBININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ" Sizler uzman erbaş'sınız. Uzman erbaş olarak emekli edileceksiniz söylenmesine rağmen sivil memur statüsünde emekli edildiler. TBMM bu Mağduriyetin farkına vardı. Uzman erbaş'lar Mağduriyet yaşamasın diye 2016 yılında 676 sayılı KHK ile uzman erbaş görev yaşını 52 ye çıkardı. Fakat 45 yaş kıstasına takılan uzman erbaş'lar unutuldu ve meslektaşları arasında ayrımcılık yapıldı. Bu uzman erbaş'ların istediği tek şey, 6000 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince uzman erbaş'tan sivil memurluğa zorlanan emeklilerin, sivil memurlukta çalıştığı sürelere bakılmaksızın kendi emsalleri gibi emekli olmak. Bu kahramanlar uzman erbaş emeklisi özlük haklarını istiyor. Lütfen bunlara haklarını verelim.
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  "Bizlere verdiginiz sözler yerine getirilmedi. Sayın Mustafa ELİTAŞ,Sayın Hulusi AKAR,sayın Refik ÖZEN,Sayın Cahit ÖZKAN ve ak parti Vekilleri 6000 syl kanun Mağduru uzman Çavuş'ların hakları verilecek denmesine rağmen hala verilmedi. Bundan sonra kime güveneceğiz ?
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  "Bizlere verdiginiz sözler yerine getirilmedi. Sayın Mustafa ELİTAŞ,Sayın Hulusi AKAR,sayın Refik ÖZEN,Sayın Cahit ÖZKAN ve ak parti Vekilleri 6000 syl kanun Mağduru uzman Çavuş'ların hakları verilecek denmesine rağmen hala verilmedi. Bundan sonra kime güveneceğiz ?
 • Zafer ÇETİN
  1 yıl önce
  6000 sayili kanun mağduruyum.
 • Yücel Uzun
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • ALI TOPRIL
  1 yıl önce
  6000 sayılı Kanun Mağduru Uzman Çavuşum özlük haklarımızın verilmesi için yaptığınız çalışmalar için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim
 • Sedat tıraşçı
  1 yıl önce
  #UzmÇvşlarKahramandır #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Bizim Günahımız Nedir.? En güzel yıllarımızı ailelerimizden uzakta dağlarda ve operasyonlarda terörle mücadele ederek geçirdik.Bizler Madalya beklemiyoruz. 6000 Sayılı Kanunla Elimizden alınan Haklarımızın İadesini istiyoruz.
 • Ibrahım akduman
  1 yıl önce
  45 yaş 6000 sayılı kanunla,sadece bizim Asker kimliğimizi değıl, ONURUMUZU ŞEREFİMİZİ, HAYSİYETİMİZİ,ASKER KİŞİLİĞİMİZİ KISACASI HERŞEYİMİZİ ALDINIZ. Biz bu vatanın evlatları,Türkiye Cumhuriyetinin askeri değil miyiz?Bize memurluk yakışmıyor. Kanımıza dokunuyor.
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  ????????Sivil değil asker emeklisi olmak istiyoruz.Bizler 23-25 yıl cebimizde taşıdığımız uzman ÇAVUŞ kimliğimizi 45 yaş ve 6000 sayılı kanun 26.maddesiyle bizden alınan özlük haklarımızı????????bir(1)????????derecemizi istiyoruz.Sivil memur emekli kimliğini istemiyoruz.Bu yanlıştan dönün lütfen.
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  ????????Sivil değil asker emeklisi olmak istiyoruz.Bizler 23-25 yıl cebimizde taşıdığımız uzman ÇAVUŞ kimliğimizi 45 yaş ve 6000 sayılı kanun 26.maddesiyle bizden alınan özlük haklarımızı????????bir(1)????????derecemizi istiyoruz.Sivil memur emekli kimliğini istemiyoruz.Bu yanlıştan dönün lütfen.
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  ???????? SADECE HAK.???????? Yıllarımızı verdiğimiz, TSK'NİN VE SİYASİLERİN BİZLERE SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ. 25 yıl uzman çavuşluk 1 aylık sivil memurluğa kurban edilmemeli.Bedelini sonuna kadar ödediğimiz mesleğimizin emeklisi olmak istiyoruz.6000 sayılı kanun mağdurları çözüm bekliyor.
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  ???????? SADECE HAK.???????? Yıllarımızı verdiğimiz, TSK'NİN VE SİYASİLERİN BİZLERE SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ. 25 yıl uzman çavuşluk 1 aylık sivil memurluğa kurban edilmemeli.Bedelini sonuna kadar ödediğimiz mesleğimizin emeklisi olmak istiyoruz.6000 sayılı kanun mağdurları çözüm bekliyor.
 • Lütfi sertkaya
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun mağdurları olarak size sonsuz saygilar sunuyoruz bizleri unutmayıp dile getiren Kayseri net.tr ye tsk ederiz
 • İbrahim akduman
  1 yıl önce
  Her Türk asker doğar ama bazı Türk'ler ömrü boyunca hizmet ettikleri mesleğinden askeri kimlikle ölmek istiyor.Bu askerler 45 yaş 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar'dır.Şehit,gazi olunca iki dakika baş sağlıgı dileyip geçiyorsunuz sağ ikende saygı,değer görmek istiyoruz
 • Fikret Altan
  1 yıl önce
  Sesimiz olduğunuz için 3000 mağdur adına sonsuz teşekkürler. 6000 sayılı kanun mağdurları
 • Fikret Altan
  1 yıl önce
  ????????MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 'NI TBMM'Nİ VE SİYASİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ.???????? "2010 YILINDA ÇIKARILAN 6000 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİ" ???????? YANLIŞ ???????? Bu kanun, uzman çavuş görevini şerefle ifa eden 3000 askeri, sivil memur emeklisi etti. Bu HAKSIZLIK dünyanın hiç bir ülkesinde yok. ???????? DÜZELTMEYECEK MİSİNİZ.????????
 • Mansur DELİBALTA
  1 yıl önce
  Teşekkürlet diliyorum insallah bu işler çözülür
 • Ibrahım akduman
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun 26.madde mağduru uzman çavuşlar sivil memur emeklisi edilerek büyük haksızlıklara uğrattırıldık hak ettiğimiz haklarımızı istiyoruz sadece sizlerden yeni bir hak talep etmiyoruz fakat üç beş ay sivil memurlukla sivil memur emeklisi ettiniz biz bunu hak etmedik
 • Ibrahim akduman
  1 yıl önce
  Sayın milli savunma bakanım, sayın komutanlarımız.45 yaş 6000 sayılı kanun 26.maddesiyle 23__25 yıllık uzman çavuşlukta geçen emeklerimizi,alın terimizi aldınız,uzman çavuş kimliğimizi aldınız.@kayaismail80 Hakkınızı vereceğiz,düzelteceğiz dediniz sözünüzde durmadınız.@tcsavunma
 • Ibrahim akduman
  1 yıl önce
  ????HAK OLAN HAKKIMIZI İSTİYORUZ ????????Uzman çavuş kimliğimizi istiyoruz.Asker olarak ölmek istiyoruz ????????6000 sayılı kanun 26.maddeyle alınan uzman Özlük hakkımızı istiyoruz ????????Şehit olunca iki kelimeyle baş sağlığı dileyip geçiyorsunuz ????????Sağ ikende hatırlanıp,değer görmek istiyoruz.
 • Ibrahim akduman
  1 yıl önce
  "Uzman çavuşa YAPILAN HAKSIZ'LIK DEVAM EDİYOR" "Askerler bizim gözbebeğimiz" "Vatan size minnettar deniyor" Şehit, gazi olduğumuzda gündeme geliyoruz. 25 yıl cebimizde taşıdığımız uzman çavuş Kimliğimiz, yanlış çıkarılan 6000 sayılı kanunla elimizden alınıyor ?
 • Ibrahim akduman
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar 1990 lı yıllarda, terörü ortadan kaldırmak için büyük afişlerle uzman erbaş alımı yapıldı. "ONURLU BİR MESLEK, ONURLU BİR EMEKLİLİK" Sloganıyla binlerce uzman erbaş göreve başladı. Onurlu bir şekilde mesleğe başladılar. Onurlu bir şekilde mesleğine devam ettiler. Fakat Onurlu bir şekilde emekli edilemediler. O zamanlar 3269 uzman erbaş yönergesinde uzman erbaş görev yaşı 45 idi. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş emeklisi edilecekti. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş olarak emekli edildi. Emeklilik gün sayısını dolduramayanlara ise, 2010 yılında 6000 sayılı kanunun 26. maddesi ile MSB lığı bünyesinde emeklilik günlerini doldurmaları için KHK çıkarıldı. Bunlara MSB lığı tarafından "HİÇ BİR HAK KAYBININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ" Sizler uzman erbaş'sınız. Uzman erbaş olarak emekli edileceksiniz söylenmesine rağmen sivil memur statüsünde emekli edildiler. TBMM bu Mağduriyetin farkına vardı. Uzman erbaş'lar Mağduriyet yaşamasın diye 2016 yılında 676 sayılı KHK ile uzman erbaş görev yaşını 52 ye çıkardı. Fakat 45 yaş kıstasına takılan uzman erbaş'lar unutuldu ve meslektaşları arasında ayrımcılık yapıldı. Bu uzman erbaş'ların istediği tek şey, 6000 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince uzman erbaş'tan sivil memurluğa zorlanan emeklilerin, sivil memurlukta çalıştığı sürelere bakılmaksızın kendi emsalleri gibi emekli olmak. Bu kahramanlar uzman erbaş emeklisi özlük haklarını istiyor. Lütfen bunlara haklarını verelim.
 • Ibrahim akduman
  1 yıl önce
  Kayseri net sesimiz oldugunuz icin teşekkü rler .r5 yâş 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşların sesi oldugunuz icin
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Allah sizlerden razı olsun emekleriniz için 6000 sayılı kanun magduru arkadaşlar adına sonsuz teşekkürler
 • Ahmet Us
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Ahmet Us
  1 yıl önce
  Bizler uzman erbaş kaynaklı sivil memur emeklisiyiz üç beş ay sivil memurluk yaptık memur emeklisi edildik bizlerin 20-25 yıl yaptığımız uzman erbaşlık yok sayıldı bizler uzman erbaş kimligimizi ve özlük haklarımızı iadesini devlet büyüklerinden talep arz ediyoruz sizlerede iyi çalışmalar dilerim.
 • Ahmet Us
  1 yıl önce
  Bizler uzman erbaş kaynaklı sivil memur emeklisiyiz üç beş ay sivil memurluk yaptık memur emeklisi edildik bizlerin 20-25 yıl yaptığımız uzman erbaşlık yok sayıldı bizler uzman erbaş kimligimizi ve özlük haklarımızı iadesini devlet büyüklerinden talep arz ediyoruz sizlerede iyi çalışmalar dilerim.
 • Ömer ali coşkun
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Ahmet Us
  1 yıl önce
  6000 Sayılı kanunun 26.maddesi madurları olarak sizlere çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.
 • Mehmet Çelik
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • İsmet Başata
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Ufuk Oğur
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Tahsin Üresin
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar 1990 lı yıllarda, terörü ortadan kaldırmak için büyük afişlerle uzman erbaş alımı yapıldı. "ONURLU BİR MESLEK, ONURLU BİR EMEKLİLİK" Sloganıyla binlerce uzman erbaş göreve başladı. Onurlu bir şekilde mesleğe başladılar. Onurlu bir şekilde mesleğine devam ettiler. Fakat Onurlu bir şekilde emekli edilemediler. O zamanlar 3269 uzman erbaş yönergesinde uzman erbaş görev yaşı 45 idi. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş emeklisi edilecekti. 45 yaşını dolduranlar uzman erbaş olarak emekli edildi. Emeklilik gün sayısını dolduramayanlara ise, 2010 yılında 6000 sayılı kanunun 26. maddesi ile MSB lığı bünyesinde emeklilik günlerini doldurmaları için KHK çıkarıldı. Bunlara MSB lığı tarafından "HİÇ BİR HAK KAYBININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ" Sizler uzman erbaş'sınız. Uzman erbaş olarak emekli edileceksiniz söylenmesine rağmen sivil memur statüsünde emekli edildiler. TBMM bu Mağduriyetin farkına vardı. Uzman erbaş'lar Mağduriyet yaşamasın diye 2016 yılında 676 sayılı KHK ile uzman erbaş görev yaşını 52 ye çıkardı. Fakat 45 yaş kıstasına takılan uzman erbaş'lar unutuldu ve meslektaşları arasında ayrımcılık yapıldı. Bu uzman erbaş'ların istediği tek şey, 6000 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince uzman erbaş'tan sivil memurluğa zorlanan emeklilerin, sivil memurlukta çalıştığı sürelere bakılmaksızın kendi emsalleri gibi emekli olmak. Bu kahramanlar uzman erbaş emeklisi özlük haklarını istiyor. Lütfen bunlara haklarını verelim.
 • Hayri UYĞUR
  1 yıl önce
  6000sayılı kanun mağdurları haklarını istiyor sesimizi duyun artık .
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  YETKİLİLERE SESLENİYORUZ Bizler askeriz. Uzman çavuş'luk mesleği canımızla kanımızla son nefesimize kadar taviz vermeden hizmet edeceğimiz davamızdır. Bizler haksızlığa uğradık. 6000 sayılı kanunla sivil memur emekliliğini kabul etmiyoruz.Uzman çavuş özlük haklarımızı istiyoruz.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Evini sırtında, vatan sevgisini yüreğinde taşıyan kahramanlar 6000 sayılı kanununla sivil memur emeklisi edilerek hak kaybına uğradık. Kendi meslegimizden emekli olmak istiyoruz. Gazi meclisinden, siz değerli büyüklerimiz den uzman çavuş özlük haklarımızın iadesini arz ediyoruz
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  20- 25 yıl postal giyen, sırt çantası taşıyan, çatışmalara giren uzman çavuşlar 2010 yılında siyasilerin çıkartmış olduğu 6000 sayılı kanun la sivil memur emeklisi edildiler, eşi benzeri görülmemiş bir kanunla cefa sını çektikleri mesleklerinden emekli olamadılar.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Sıvasız hanelerin kerpiç evlerin çocukları uzm çvşl'arı 6000 sayılı kanunla magdur ettiniz.Bizler cephede en önde savaştık emekli edilirken de onurlu bir emekliliği çok gördünüz en basit sivil memur statüsünden emekli ettiniz. Bunun vebalini ödeyemez siniz. Allah buna razı olmaz.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Kıymetli devlet büyüklerimiz; Dün gözünü kırpmadan kızıl elma ya yürüyen kahraman uzm çvş'lar bugün sizlerin çıkartmış olduğu 6000 syl. kanunla mağdur edildiler, bu mağduriyet ne zaman düzelecek, verdiğiniz sözler ne zaman tutulacak, Bizleri daha ne kadar görmezden geleceksiniz.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Õlümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm diyerek 20 - 25 yıl onurla, gururla devletimizin bekası için çalışan tabiri caizse ölümü öldüren yiğitler 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar emekliliğe birkaç ay kala sivil memur emeklisi edilerek mağdur edildiler. Allah tan revamıdır.?
 • Hasan ÖZBAHÇIVAN
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun mağduru olarak sorunlarımızı dile getirdiğiniz için sonsuz teşekkürler Yayın hayatınızda başarılar dilerim
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Devletimizin bekası için vatan savunmasında canla başla çalışarak bedel ödeyen 3000 uzman çavuş 6000 sayılı kanun la en basit sivil memur emeklisi edilerek mağdur edildiler, 20-25 yılın karşılığı onurlu bir emeklilik degilmidir.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar 10 yıldır hak mücadelesi veriyor, bu mağduriyet daha ne kadar sürecek, 20 - 25 yıl ordumuza can olduk bayrağımıza kan olduk, onurlu bir emekliliği hak etmedik mi.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #UzmÇvşlarKahramandır #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Kıymetli devlet büyüklerimiz 20_25 yıl TSK’de şerefle görev yapan 3000 (Üç bin) 6000 SAYILI KANUN MAĞDURU UZMAN ÇAVUŞLAR olarak HAKLARIMIZI ve onurumuz olan KİMLİĞİMİZİN iadesini istiyoruz.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #UzmÇvşlarKahramandır #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Bizler HAKSIZLIĞA uğradık. 25 yıl cebimizde taşıdığımız uzman çavuş Kimliğimiz elimizden alındı. ???????? 25 yıl uzman çavuş. ???????? 3 ay sivil memur'luk. ???????? Sivil memur emeklisi. Adalet bunun neresinde.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Sayın cumhurbaşkanımız Milli savunma bakanımız Gazi meclisimiz Milli savunma komisyon üyelerimiz Vatan için can verip can alan yigit uzman çavuş ları 6000 sayılı kanunla sivil memur emeklisi etmek Allah'tan revamıdır. Bizler yıllarca üniforma giydik sivil memur emeklisi edildik.
 • Kemal Günay
  1 yıl önce
  6000 SAYILI KANUN MAĞDURU UZMAN ÇAVUŞLAR HAKLARININ ???? İADESİ İÇİN MECLİSTEN ÇIKACAK MÜJDELİ HABERİ BEKLİYOR İNŞALLAH, hadi hayırlısı ????????????????????????????????????????????????
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #6000SylKanunMagduruUzmCvslar Sayın cumhurbaşkanımız Milli savunma bakanımız Gazi meclisimiz Milli savunma komisyon üyelerimiz Neden 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuş'lar görmezden geliniyor. Bizler yıllarca üniforma giydik sivil memur emeklisi edildik. Hangi vicdan bunu kabul eder.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Kıymetli Devlet büyüklerimiz Bizler her zaman her koşulda devletimizin emrinde olduk. KACMADIK.! 20-25 yıl uzman çavuş olarak tevhi edilen her görevi yerine getirdik. Gel gör ki uzman çavuş emeklisi bile bize çok görüldü. 6000 sayılı kanun la sivil memur emeklisi edilerek hak kaybına uğradık.Gazi meclisinden, siz değerli büyüklerimiz den uzman çavuş özlük haklarımızın iadesini arz ediyoruz
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Kıymetli Devlet Büyüklerimiz Bizler suç mu işledik.? Devlete karşı mı geldik.? Aksine ailemizden bile feragat ederek uzman çavuş luk görevimizi 20-25 yıl şanla şerefle ifa ettik.2010 yılında 6000 sayılı kanunun 26'ncı maddesince sivil memur emeklisi edilerek hak kaybına uğradık. Çok gücümüze gidiyor. Gazi meclisinden, siz değerli büyüklerimiz den uzman çavuş özlük haklarımızın iadesini arz ediyoruz
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  ???????? MAĞDURUZ.???????? "TBMM'DEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ" Bizler 20_25 yıl şanla ve şerefle görev yaptığımız uzman çavuş'luk mesleğinin karşılığı olan uzman çavuş özlük haklarımızın iadesini talep ediyoruz. 6000 sayılı kanunun 26. mad. sivil memur emekliliğini kabullenemiyoruz.
 • Ömer Beşparmak
  1 yıl önce
  ???????? TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIKLARI DİLLERE DESTANDIR.???????? Bizler bu ülkenin güvenliği için sayısız operasyonlara girdik. Sayısız ödüller aldık. Ne acıdır ki, Bu ödüllerin karşılığı olarak,6000 sayılı kanun ve 45 yaş Sebebiyle Uzman erbaş haklarımız elimizden alındı. HAK MI? ADİL Mİ?
 • Ömer Beşparmak
  1 yıl önce
  45 yaş 6000 Sayılı kanunun 26.maddesince uzman ÇAVUŞ'LUKTAN SİVİL memurluğa geçirilen tüm Askerlerin UZMAN ÇAVUŞ ÖZLÜK HAKLARININ İADESİNİ İSTİYORUZ" Çünkü onlar,uzman çavuş görev yaşı 52 yaş'tan yararlandırılmadı. Çünkü onlar, 65 yaşına kadar çalıştırılmadı. https://t.co/2C8sBOguoS
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  "SAYIN KIYMETLİ YETKİLİLER" Yanarak Şehit Olduk Donarak Şehit Olduk Yetmedi 20-25 yıl onurumuzla çalıştığımız uzman çavuş rütbesiyle değilde,6000 sayılı kanununla sivil memur emeklisi sayıldık.Bizler giydimiz üniformaya leke düşürmedik. Hak mı? Adil mi?
 • Fikret Altan
  1 yıl önce
  45 yaş 6000 Sayılı kanunun 26.maddesince uzman ÇAVUŞ'LUKTAN SİVİL memurluğa geçirilen tüm Askerlerin UZMAN ÇAVUŞ ÖZLÜK HAKLARININ İADESİNİ İSTİYORUZ" Çünkü onlar,uzman çavuş görev yaşı 52 yaş'tan yararlandırılmadı. Çünkü onlar, 65 yaşına kadar çalıştırılmadı. https://t.co/2C8sBOguoS
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Bizim Günahımız Nedir.? En güzel yıllarımızı ailelerimizden uzakta dağlarda ve operasyonlarda terörle mücadele ederek geçirdik.Bizler Madalya beklemiyoruz. 6000 Sayılı Kanunla Elimizden Alınan Õzlük Haklarımızın İadesini Gazi Meclis'imizden Arz Ediyoruz.
 • Sadık Tuna
  1 yıl önce
  ???????? TÜRK ASKERİNİN KAHRAMANLIKLARI DİLLERE DESTANDIR.???????? Bizler bu ülkenin güvenliği için sayısız operasyonlara girdik. Sayısız ödüller aldık. Ne acıdır ki, Bu ödüllerin karşılığı olarak,6000 sayılı kanun ve 45 yaş Sebebiyle Uzman erbaş haklarımız elimizden alındı. HAK MI? ADİL Mİ?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  ???????? BİZE ADALETLİ DAVRANILMADI.???????? ????????BİZLER MAZLUMUZ VE MAĞDUR EDİLDİK. AYRIM'CILIĞA VE HAKSIZLIĞA UĞRADIK.???????? Emsallerimiz, Uzman erbaş emeklisi olurken bizler 6000 sayılı kanunla sivil memur emeklisi sayıldık. Aldığımız ödüller yok hükmünde sayıldı. GÜNAH DEĞİL Mİ?
 • GÖKSAL İSLAM
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar olarak Mağduruyetimizi dile getirdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
 • Ömer Beşparmak
  1 yıl önce
  https://t.co/xjT1kwQMYO "HAK VE ADALET DİYENLERE SESLENİYORUZ" ???????? BİZLER YILLARDIR HAK ADALET DİYE HAYKIRIYORUZ.???????? 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlara yapılan bu HAKSIZ'LIĞIN düzeltilmesini bekliyoruz. 25 yıl uzman çavuş görevi. 3 ay sivil memurluk. SİVİL MEMUR EMEKLİSİ ?
 • Ömer Beşparmak
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Servet Daloğlu
  1 yıl önce
  https://t.co/xjT1kwQMYO "HAK VE ADALET DİYENLERE SESLENİYORUZ" ???????? BİZLER YILLARDIR HAK ADALET DİYE HAYKIRIYORUZ.???????? 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlara yapılan bu HAKSIZ'LIĞIN düzeltilmesini bekliyoruz. 25 yıl uzman çavuş görevi. 3 ay sivil memurluk. SİVİL MEMUR EMEKLİSİ ?
 • Ahmet Kayrak
  1 yıl önce
  Haber Yenigün dem ailesine sorunlarımızı dile getirdigi için sonsuz teşekkürler
 • Servet Daloğlu
  1 yıl önce
  TSK' nin Kahraman ve yiğit evlatları 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar. 10 yıldır hak mücadelesi veriyor. Bu mağduriyet daha ne kadar sürecek. 20 - 25 yıl ORDUMUZA CAN olduk.???????? BAĞRAĞIMIZA KAN olduk.???????? Onurlu bir emekliliği hak etmedik mi ? #6000SylKanunMagduruUzmCvslar
 • Tahsin Üresin
  1 yıl önce
  https://youtu.be/dmpuqH8fe8w https://youtu.be/RxGPbegw4Hs Vatan savunmasında canlarını hiçe sayarak, terörle mücadelede en ön saflarda bulunan uzman çavuşlar 6000 sayılı kanunun 26. mad. ve 45 yaş Seb.sivil memur emeklisi edildiler. Ne acıdır ki, bu Mağduriyet hala devam etmektedir ?
 • Elyas Ateş
  1 yıl önce
  6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuşlar olarak Mağduruyetimizi dile getirdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Hani biz bir aile idik Yıllarca canla başla çalışmamıza rağmen kendi mesleğimiz den emekli olamadık. Bizlere üvey evlat muamelesi yapıldı Subay= Subay emeklisi Astsubay=Astsubay emeklisi Uzman çavuş=Sivil memur emeklisi Bunda bir gariplik yokmu.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Yıllardır dünyada eşi görülmemiş bir hak mağduriyeti yaşıyoruz. 6000 sayılı kanun mağdurları olarak TBMM de çıkarılacak bir torba yasa ile Uzman erbaş kimliğimizin, geriye dönük hak kayıplarımızın ve sivil memurluk dolayısı resen emeklilik. İle eksik 1 derecemizi verin lütfen.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  ???????? ASKER'LERİNİZ MAĞDUR.???????? Bedelini güneydoğuda çatışma bölgelerinde ailemizden ayrı kalarak ödediğimiz uzman çavuşl'uk mesleğimizden emekli olamadık.Bizler sivil memur emekliliğini kabul etmiyoruz.6000 sayılı kanunun biran önce düzeltilerek özlük haklarımızın iadesini istiyoruz
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  ???????? HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR, HAKKINI İSTİYOR.???????? Haksızlığa uğratanlar umursamıyor. 6000 sayılı kanun mağduru uzman çavuş'ların hakları verilecek mi ? Yoksa verdiğiniz sözler yine yerde mi kalacak? Bizler, ailelerimiz ne zaman insan yerine konacağız? Bizim yüzümüz ne zaman gülecek ?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Vatanı ve milleti uğruna canlarını ve bedenlerini feda eden şanlı milletimizin kahraman evlatları yiğit uzman çavuşlar kendi mesleklerinden emekli olamadılar. GAZİ MECLİSE SESLENİYORUZ 6000 sayılı kanunun mağdur ettiği 3000 uzman çavuş 10 yıldır hak mücadelesi veriyor yetmedimi.?
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  #yanıtyok #MilitandeğilKahraman #cumhurbaskanligi #MSB #Erdogan #6000SylKanunMagduruUzmCvslar 6000 sayılı kanunun 26'ıncı maddesi gereğince mağdur olan Uzman Erbaş kaynaklı Sivil Memurların sorunlarını giderip özlük haklarını iade edin lütfen.
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  ???????? ASKER'LERİNİZ MAĞDUR.???????? Bedelini güneydoğuda çatışma bölgelerinde ailemizden ayrı kalarak ödediğimiz uzman çavuşl'uk mesleğimizden emekli olamadık.Bizler sivil memur emekliliğini kabul etmiyoruz.6000 sayılı kanunun biran önce düzeltilerek özlük haklarımızın iadesini istiyoruz
 • Ömer akan
  1 yıl önce
  Kayseri ner.tr ailesine 6000 sayılı kanun hükmünde mağdur edilen uzman Çavuşlar adına sonsuz teşekkürler