Milletvekili Sındır, "tereddüt etmeden Türkiye'yi borç batağına sürüklüyorsunuz"

TBMM Genel Konseyinde CHP ismine kelam alan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kamu Mali İdaresi ve Denetimine Ait düzenlemeler içeren kanun teklifinin saray idaresinin dayatması olduğunu söyleyer

Milletvekili Sındır, "tereddüt etmeden Türkiye'yi borç batağına sürüklüyorsunuz"
16 Eylül 2021 - 16:43

TBMM Genel Konseyinde CHP ismine kelam alan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kamu Mali İdaresi ve Denetimine Ait düzenlemeler içeren kanun teklifinin saray idaresinin dayatması olduğunu söyleyerek AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi.

Sındır, “Bu kanun teklifi Tek Adam olarak ben milletin parasını, tüyü bitmemiş yetimin hakkını çarçur ederim, yandaşlarıma dilediğim üzere dağıtırım, memleketi hiç tereddüt etmeden borç batağına da sürüklerim, hangi çılgın bana hesap soracakmış şaşarım. Hatta Yasamanın Bütçe Hakkı da neymiş, onu da tanımam diyen sarayın bir dayatmasıdır” dedi.

“TAM KANUNSUZLUK YAPILMAYA DEVAM EDİLİYOR”

Torba kanunun temel kanun niteliğinde görüşülmesini eleştirerek kelamlarına başlayan Sındır, “Torba Kanun olmasına karşın, tekrar temel kanun olarak görüşülüyor. Her vakit olduğu üzere, bu teklifin de tümü ve birçok unsuru Anayasa’ya karşıt olduğu halde, İç Tüzük husus 38’e nazaran “Anayasaya uygunluğun incelenmesi” kararı maalesef tekrar uygulanmamıştır. Ayrıyeten, 5018 Sayılı Kanunun 14. Unsuru uyarınca teklife eklenmesi “zorunluluk” olan “mali yük, tesir analizi” tekrar sunulmamış ve bir defa daha tam kanunsuzluk yapılmıştır” dedi.

“YÜCE MECLİSİMİZE VE MİLLETİN İRADESİNE BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK”

Yeni düzenlemenin birçok sakıncayı ve meçhullüğü beraberinde getirdiğini söyleyerek kelamlarına devam eden Sındır, “Mali saydamlığın ve yapılan harcamaların proje bazında denetlenebilirliğinin ve Bütçe Hakkının uygulanabilirliğinin zorlaşacağı ortadadır. İşlevsel sınıflandırmanın nasıl yapılacağına açıklık getirilmemiştir. Kurumların teknik ve işçi alt yapıları elverişli midir? Açıklık getirilmemiştir. Getirilen değişiklikten ne yarar sağlanacağı kuşkuludur. Getirilen sistem, bilhassa milletlerarası karşılaştırmalarda ve istatistiki data paylaşımlarında sorun yaratabilecektir. İşlevsel sınıflandırmanın ortadan kaldırılması durumunda ulusal gelir hesaplarına dair ayrıntılı ve sağlıklı bilgi üretmek güçleşecektir. Yeni düzenlemeyle elde edilecek bilgilerin eski serilerle karşılaştırılması zorlaşacaktır. Ayrıyeten Sayıştay’dan da tatminkar bir görüş alınmadığı da anlaşılmıştır. 2021 yılı Merkezi İdare Bütçesinin, Ulu Meclisimize sunulmasına yaklaşık bir hafta kala Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Sistemi açısından kıymetli sayılacak bu teknik düzenlemenin çabuk ile maddeleştirilmesini yanlışsız bulmuyoruz. Teklif şimdi kanunlaşmadan, kamu yönetimlerinin bütçelerini teklifteki öngörülen değişikliklere nazaran yapmış oldukları da anlaşılmaktadır. Bu türlü bir durumu kabul etmiyor ve yürütmenin bu davranışını Büyük Meclisimize ve milletin iradesine büyük bir saygısızlık olarak görüyoruz” dedi.

“BU TEKLİFİ TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ”

Milletin bu iktidara artık ne inancı, ne de tahammülü kalmadığını tabir eden Sındır, “Bu teklifin Genel Münasebetinde; ‘Kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe katkı sağlayacağı ve harcama önceliği geliştirmek suretiyle mali disiplini de destekleyeceği’ belirtiliyor. Allah aşkına, Sen Kalkacaksın; Bütçe uygulama sonuçları ve borçlanma limitinin neden aşıldığına ait Milletvekilleri tarafından yöneltilen sorulara ve verilen önergelerin hiçbirisine yanıt vermeyeceksin ya da geçiştireceksin. 5018 sayılı kanunun 14. Unsuru gereği teklifin getireceği mali yük hakkındaki mecburilik kararını yerine getirmeyeceksin. KOİ projelerinin topluma gerçek maliyetini ve gelecek yıllarda kamu iktisadına getireceği yükü, “Bütçe Hakkı” gereği bir mecburilik olmasına karşın, ne TBMM’ye, ne Sayıştay’a, ne de rastgele bir öbür kamu kurumuna bildirmeyeceksin. Kamu İhale mevzuatını delik deşik edeceksin, Kamu İhale Kanunu’nun muafiyet ve istisnalar hususunu yüzlerce defa değiştirerek ihale süreçlerinden gerinde şaibe bırakarak kaçacaksın. Büyük hacimli inşaat ve imal projelerini yandaşın olan 5 büyük müteahhit ortasında paylaştıracaksın. Ulusal Gelir hesapları, tüketici fiyat endeksi, tüketici inanç endeksi, işsizlik, büyüme vb göstergelerdeki bilgi setlerini muhtaçlığına nazaran başkalaştıracak, manipüle edecek ve değiştireceksin. Devletin meslek sistemine dahil kontrol organlarını, kapatacak yahut dışlayacak ve etkisizleştireceksin. TBMM’yi ayak bağı üzere görecek, yasamanın yürütme üzerindeki istikrar denetleme yetkisine dair süreçlerden daima kaçınacaksın. TBMM’nin bütçe hakkı ismine kamu yönetimlerinin gelirlerini ve kamu harcamalarını denetleyen Sayıştay’dan rahatsız olacak ve misyonunu engellenmeye çalışacaksın. 4749 sayılı Kanun ile TBMM tarafından 2020 yılı için hükümete verilen 154 milyar TL Borçlanma yetkisini kimseye sormadan ve hesap vermeden 100 milyar TL’ye yakın aşacaksın, sonra hiç sıkılmadan yangından mal kaçırır üzere bu yetkinin iki katına çıkartılmasını isteyeceksin. Memleketi borç batağına sürüklemekten hiç tereddüt dahi etmeyeceksin. Kamu harcamalarında, Kredi Garanti Fonu, İşsizlik Sigorta Fonu vb bütçe dışı kaynakları kullanacak ancak bunları bütçe harcaması üzere göstermeye kalkacaksın. Makûs idarenin ve israfın sonuçlarını Pandemiye bağlamaya çalışacaksın. Sonra kalkıp; ‘Kamu mali idare ve kontrolünde şeffaflık ve hesap verilebilirlikten bahsedeceksin.’ Latife üzere değil mi? Bu düzenlemeye diyecek bir tek kelam olabilir; haydi ordan sen de. Tereddüt etmeden Türkiye’yi borç batağına sürüklüyorsunuz, bu teklifi tümüyle reddediyoruz” dedi.

BEYAZ HABER AJANSI (BHA)

Bu haber 216 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum