Künye

İmtiyaz sahibi / Grantee
Hakan TOPUZOĞLU
haber@kayseri.net.tr

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chef

Murat PINAR

Haber Müdürü / News Director

Editörler / Editors

Gece Vardiyası Editörü / Night Shift Editor